Promocje
POP! Fortnite "Ragnarok"
POP! Fortnite "Ragnarok"
50,00 zł 35,00 zł
szt.
POP! Marvel 80 Years "Angel"
POP! Marvel 80 Years "Angel"
50,00 zł 40,00 zł
szt.
POP! Marvel 80 Years "Cyclops"
POP! Marvel 80 Years "Cyclops"
50,00 zł 40,00 zł
szt.
POP! Marvel 80 Years "Marvel Girl"
POP! Marvel 80 Years "Marvel Girl"
50,00 zł 40,00 zł
szt.
POP! Marvel 80 Years "Beast"
POP! Marvel 80 Years "Beast"
50,00 zł 40,00 zł
szt.
POP! Marvel 80 Years "Iceman"
POP! Marvel 80 Years "Iceman"
50,00 zł 40,00 zł
szt.
POP! Disney "Princess Atta"
POP! Disney "Princess Atta"
50,00 zł 40,00 zł
szt.
POP! X-Men "Archangel"
POP! X-Men "Archangel"
50,00 zł 40,00 zł
szt.
Kubek Marvel Comics "Black Panther" 3D Arm
Kubek Marvel Comics "Black Panther" 3D Arm
35,00 zł 25,00 zł
szt.
Kubek Marvel Comics "Iron Man" 3D Arm
Kubek Marvel Comics "Iron Man" 3D Arm
35,00 zł 25,00 zł
szt.
Brelok POP! Marvel "Spider-Gwen"
Brelok POP! Marvel "Spider-Gwen"
20,00 zł 8,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia Wstępne.

1.1 Sklep internetowy HERO FOR YOU, dostępny pod adresem internetowym heroforyou.pl z siedzibą w Bolszewie przy ulicy Wodna 7a, prowadzony jest przez Wiesława Kohnke, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HFY Hero For You Wiesław Kohnke, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5871567617, REGON 381452646.
1.2 Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Definicje.

2.1 Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.2 Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HFY Hero For You Wiesław Kohnke, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5871567617, REGON 381452646.
2.3 Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.4 Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
2.5 Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym heroforyou.pl.
2.6 Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
2.7 Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Inernetowego.
2.8 Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
2.9 Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
2.10 Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
2.11 Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.12 Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
2.13 Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.14 Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem.

3.1 Adres Sprzedawcy: Wodna 7a, 84-239 Bolszewo.
3.2 Adres e-mail Sprzedawcy: heroforyoushop@gmail.com.
3.3 Numer telefonu Sprzedawcy: 575 284 790.
3.4 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 07 1140 2004 0000 3102 7807 5714.
3.5 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
3.6 Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09-17. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4 Informacje Ogólne.

4.1 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
4.2 Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym.
4.3 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4.4 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie.

5.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Adres e-mail, Imię, Nazwisko, Nr Telefonu, Dane Adresowe (ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) 
5.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
5.3 Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
5.4 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6 Zasady Składania Zamówienia.

6.1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
6.2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
6.3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie.
6.4 Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

§ 7 Oferowane Metody Dostawy Oraz Płatności.

7.1 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

a. Przesyłka do punktów odbioru (paczkomat).
b. Przesyłka kurierska.
c.Odbiór osobisty w siedzibie firmy (Wodna 7a, 84-239 Bolszewo) w dni robocze od 09 do 17.

7.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.Platforma płatnicza Payu

7.3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8 Wykonanie Umowy Sprzedaży.

8.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia oraz dokonaniu płatności za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

8.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8.3 Przy płatności elektronicznej Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie dokonywania zamówienia poprzez formularz, w przeciwnym razie zamówienie nie zostanie przyjęte. Zamówienia ze statusem braku płatności, bez uprzedniej informacji od klienta, o opóźnieniu płatności  są automatycznie anulowane po upływie 24 godzin, co wiąże się z rozwiązaniem umowy sprzedaży. 
8.4 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od momentu otrzymania opłaty na konto Sprzedawcy. Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
8.5 Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9 Prawo Odstąpienia Od Umowy.

9.1 Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie drogą e-mail, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.
9.2 Oświadczenie należy wysłać e-mailem na adres heroforyoushop@gmail.com. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data maila. W oświadczeniu klient powinien napisać, że odstępuje od umowy kupna towaru i podać numer konta, na które Sklep ma zwrócić pieniądze.
9.3 Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny (wraz z metkami oraz folią, w która był zapakowany).
9.4 Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).
9.5 Do paczki ze zwracanym towarem należy dołączyć DOWÓD ZAKUPU – oryginał paragonu fiskalnego lub faktury.
9.6 Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz paczki ze zwracanym towarem, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia zwracanego towaru, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru. Koszty dostawy produktu do Klienta i zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient.
9.7 Oświadczenie wystarczy napisać odręcznie lub skorzystać z gotowego formularzu zwrotu znajdującego się na stronie sklepu z zakładce "Reklamacje i zwroty" i należy podać numer konta, na które mają zostać zwrócone pieniądze.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


10.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
10.2.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). §

§ 11 Reklamacja i gwarancja.


11.1 Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Sklepu przez Klienta o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.
11.2 W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail: heroforyoushop@gmail.com. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Proszę nie wysyłać towaru przed otrzymaniem odpowiedzi od naszego Sklepu z potwierdzeniem otrzymania reklamacji. Do paczki z reklamowanym towarem należy dołączyć DOWÓD ZAKUPU – oryginał dowodu zakupu, paragonu fiskalnego lub faktury.
11.3 Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.
11.4 Sklep przyjmuje reklamację tylko pod kątem uszkodzonego bądź wadliwego towaru, lub niezgodności wymiaru produktu z opisem na stronie internetowej.
11.5 Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient.
11.6 Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
11.7 Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.


§ 12 Dane Osobowe W Sklepie Internetowym.

12.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
12.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
12.3 Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
12.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
12.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13 Postanowienia Końcowe.

13.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
13.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
13.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
13. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

AKTUALIZACJA REGULAMINU: 25.09.2019r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl